Gudstjänster och samlingar
Där inget annat anges äger samlingen rum i Gredelbykyrkan

December
Söndag 16/12 kl. 16.00
Julkonsert med Tonårsgruppen och Gredelbykyrkans kör.
Insamling till Equmeniakyrkans internationella mission.
Servering.
Julafton 24/12 kl. 11.00
Samling runt krubban. Jonas Nimmersjö.
Nyårsafton 31/12 kl. 18.00
Nyårsbön i S:t Stefans kyrka.
Januari 2020
Söndag 5/1 kl. 11.00
Gudstjänst med julens sånger.
Söndag 12/1 kl. 11.00
Till jordens yttersta gräns - en musikgudstjänst med utgångspunkt i Apostlagärningarna. Lena Wohlfeil, Anna Eriksson och Serny Lilja. Gemensam kör från Gredelbykyrkan, Sätunakyrkan i Märsta och Österledskyrkan i Gamla Uppsala.
Insamling till Equmeniakyrkans internationella mission.
Kyrkkaffe.
Onsdag 15/1 kl. 19.00
Bibelsamtal kring Apostlagärningarna.
Teol. dr. Bo Krister Ljungberg.
Söndag 19/1 kl. 11.00
Gudstjänst. Happiness Mema, Margareta Larsson.
20 – 24 januari Böneveckan för kristen enhet.  

Bönesamlingar i S:ta Birgittakyrkan kl. 9, månd 20/1, tisd 21/1, torsd 23/1 och fred 24/1. Mässa firas onsdag den 22/1 kl. 8.30.

Torsdag 23/1 kl. 19.00
Ekumenisk bön i Gredelbykyrkan.
Söndag 26/1 kl. 11.00
Gudstjänst.
”När det oväntade sker”. Monica Jonsson, Rut Casserfelt.
Fruktstund.
Församlingsmöte efter gudstjänsten.
Februari
Söndag 2/2 kl. 14 - 16
Spa för själen - En miniretreat, för kropp och själ, där vi finner gemensam återhämtning i tystnad. I samarbete med Uppsala missionskyrka.
Söndag 9/2 kl. 11.00
Samtalsgudstjänst om diakoni. Maria Schönning med flera.
Söndag 16/2 kl. 11.00
Nattvardsgudstjänst. Rut Casserfelt, Monica Svanäng. Taizésånger.
Kyrkkaffe.
Onsdag 19/2 kl. 19.00
Bibelsamtal kring Apostlagärningarna.
Teol. dr. Bo Krister Ljungberg.
Söndag 23/2 kl. 11.00
Gudstjänst. Lotta Thordson.
Kyrkkaffe

Mars
Söndag 1/3 kl. 18.00
Kvällsgudstjänst. Anders Jarl, Monica Jonsson m.fl.
Söndag 8/3 kl. 11.00
Årshögtid. Rut Casserfelt tillsammans med Gredelbykyrkans styrelse. Gredelbykyrkans kör.
Kyrkkaffe
Församlingens årsmöte.
Upplandsmötet 14 - 15 mars, Uppsala Missionskyrka.

Tillsammans möts församlingar inom Equmeniakyrkan i Uppland till en helg för möjlighet till gemenskap och fördjupning.

Inbjudande församlingar: Gredelbykyrkan, Knivsta, Lyckebokyrkans församling Storvreta, Sätunakyrkans församling, Märsta, Uppsala Baptistförsamling, Uppsala Missionsförsamling, Valsätrakyrkans församling Uppsala, Österledskyrkans församling, Gamla Uppsala. Mötet arrangeras tillsammans med Studieförbundet Bilda.

Läs mer om Upplandsmötet!


Lördag 14/3
Kördag, Seminariedag, Högtidskväll och Musikkafé.
Läs mer om kördagen här!


Söndag 15/3 kl. 11.00
Högtidsgudstjänst.
Lasse Svensson, församlingarnas pastorer. Sång av möteskören. Kyrkkaffe.