Gudstjänster och samlingar
Där inget annat anges äger samlingen rum i Gredelbykyrkan

Augusti
Torsdag 22/8 kl. 19.00
Körövning inför Musikgudstjänst 8/9.
Fredag 23/8 kl. 18.30
Årsmöte för Barn och ungdom i Gredelbykyrkan, (BiG).
Fika serveras.
Söndag 25/8 kl. 11.00
Gudstjänst. Klimatfasta - och sen då? Videoseminarium från Equmeniakyrkans kyrkokonferens med Björn Wiman, kulturchef på DN och Martin Hedberg, meteorolog och klimatexpert.
Församlingsmöte efter gudstjänsten.
Tisdag 27/8 kl. 19.00
Körövning i Sätunakyrkan, Märsta, inför Musikgudstjänsten 8/9.

September
Söndag 1/9 kl. 11.00
Nattvardsgudstjänst. Lars Tillman.
Kyrkkaffe.

Onsdag 4/9 kl. 19.00
Körövning i Rotebrokyrkan, Rotebro, inför Musikgudstjänsten 8/9.
Lördag 7/9 kl.  10 - 16
Kördag i Rotebrokyrkan inför nedanstående musikgudstjänst.
Söndag 8/9 kl. 11.00
"Till jordens yttersta gräns". Musikgudstjänst i Rotebrokyrkan, Rotebro. Anna Eriksson, Gerard Willemsen. Medverkan av en projektkör under ledning av Lena Wohlfeil.
Onsdag 11/9 kl. 19.00 - 20.00
Bibelsamtal: Equmeniakyrkan har i år ett särskilt fokus på Apostlagärningarna. Under hösten hålls studier / samtal i Gredelbykyrkan som leds av Teol. Dr. och tillika folkhögskollärare  Bo Krister Ljungberg, Knivsta

Söndag 15/9 kl. 10.00 – 16.00
Tillsammansdag med andakt, aktiviteter och grillning.
Dagen börjar med en kyrkmacka.

Preliminärt program för hösten:
Söndag 22/9 kl. 11.00
Gudstjänst. Kyrkkaffe
Lördag 28/9 kl 13.00 - 16.30
Insamling till Världens barn med mat och musik.
Oktober
Onsdag 2/10 kl. 19.00 - 20.00
Bibelsamtal kring Apostlagärningarna.
Teol. Dr och tillika folkhögskollärare Bo Krister Ljungberg, Knivsta.
Lördag 5/10
Regionsfest för Equmeniakyrkans Stockholmsregion, i Rissnekyrkan, Sundbyberg.
Läs mer på  https://equmeniakyrkan.se/kalender/regionfest/
Söndag 6/10 kl. 11.00
Nattvardsgudstjänst. Thord-Ove Thordson.
Söndag 13/10 kl 11.00
Sång- och musikgudstjänst. Gredelbykyrkans kör.
Kyrkkaffe.
Söndag 20/10 kl. 11.00
Gudstjänst.
Onsdag 23/10 kl. 19.00 - 20.00
Bibelsamtal kring Apostlagärningarna.
Teol. Dr och tillika folkhögskollärare Bo Krister Ljungberg, Knivsta.
Söndag 27/10 kl. 11.00
Gudstjänst. Kyrkkaffe.
November
Söndag 3/11 kl. 11.00
Nattvardsgudstjänst med ljuständning för de hemgångna.
Söndag 10/11 kl. 11.00
Gudstjänst.
Församlingsmöte efter gudstjänsten.
Onsdag 13/11 kl. 19.00 - 20.00
Bibelsamtal kring Apostlagärningarna.
Teol. Dr och tillika folkhögskollärare Bo Krister Ljungberg, Knivsta.
Söndag 17/11 kl. 11.00
"Lina - en musikalisk monolog". Emy Stahl gestaltar Lina Sandells liv i ord och ton. Ett antal av Linas sånger ingår, och åhörarna inbjuds att sjunga med.
Kyrkkaffe.
Söndag 24/11 kl. 10.00
Ekumenisk högmässa i S:ta Birgittakyrkan.
December
Söndag 1/12 kl. 11.00
Gudstjänst på första advent. Jonas Nimmersjö. Gredelbykyrkans kör.
Kyrkkaffe.
Söndag 8/12 kl. 16.00
Konsert med Knivsta kammarkör.